Výběr rostlin

Pokud uvažujeme o výběru správných rostlin, musíme si nejprve určit, na jaké místo je budeme sázet, jaké máme kapacity na to, věnovat jim potřebnou péči. Výběr rostlin lze také korigovat dle barvy květů či doby kvetení. Poté si zjistíme potřeby vybrané rostliny, porovnáme je s možnostmi vaší zahrady a z této rovnice zvolíme vhodný typ rostliny. Před tím, než si rostliny pořídíme, je dobré mít plánek zahrady s rozkreslením, kde porostou které květiny, keře a stromy. 

Růst a vývoj rostlin je spjatý s typem půdy a množstvím vláhy. Právě dostupnost vody je poslední dobou čím dál větší problém. Upřeme-li naši porovnost na výběr rostlin, které dobře snáší sucho, mohou být naše zahrady plné květů a zeleně i tehdy, kdy bude přirozené vláhy málo a zálivku budeme muset omezit.